Last Updated on 25/05/2024 by DR.Travor

Opalin gizemi, hadi çözelim.

Bugün Normaltan Takı, opal'in gizemini sizlerle birlikte ortaya çıkarıyor.

Mystery of Opal-blog02

  1. opal nedir?

Opal, Shanshanyun olarak da bilinen Opal, İngilizce çevirisi “Opal” veya “Opal” ve gemolojinin adı Opal'dir. Jeolojik olarak konuşursak, değerli opal nadir bulunan bir keşiftir. Kimyasal olarak opal, SiO2 nH2O formülüne sahip hidratlı bir silikadır. Çoğu değerli taşın aksine, opal kristal değildir. Bu, silisin güzel, temiz kristal yapılar oluşturmadığı anlamına gelir. Bunun yerine mikroskobik şekilsiz küreler oluşturur. Opalin mikro yapısı daha çok bir iplik yumağı gibidir.

Mystery of Opal-blog01

  1. Opal hangi koşullarda oluşur?

Opal Bileşimi

Opal bir silikon dioksit hidrattır ve bileşim SiO2 n H2O'dur, amorf bir yapıdır, bu nedenle kesin bir şekli yoktur ve kırılma, esas olarak silikon dioksitin kolloidal çökelmesiyle oluşan kabuk benzeridir. Biyolojik kalıntılarda biriktiği takdirde “yeşim ağacı”nı oluşturur. Opalin su içeriği sabit değildir, genellikle %3- civarındadır, ancak 'ye kadar çıkanlar da vardır; sertlik 5-5.5'tir; özgül ağırlık 1.9-2.5'tir; genellikle protein rengindedir ve diğer atomlar karıştırılırsa demir, kalsiyum, magnezyum, bakır vb. Gibi çeşitli renkler oluşturabilir, opal genellikle cam parlaklığına veya mumsu parlaklığa sahiptir. Renk parlaklığı açıyla değişiyorsa değerli bir taştır, aksi takdirde sadece dekoratif bir taştır.

Opal'ın Oluşumu    

Opal, düşük sıcaklıklarda yavaş çökelme ile oluşur ve genellikle kireçtaşı, kumtaşı ve bazaltta bulunmasına rağmen hemen hemen her kayada oluşabilir. Elbette şu anda opal sentezlemek de mümkündür, ancak yapay sentezin yoğunluğu düşük ve gözeneklidir.

Opal oluşumunun zamanlaması büyük bir muammadır. Avustralya'nın opal madenciliği bölgelerinde bilim adamları, opallerin yaklaşık 30 milyon yıl önce oluşmaya başladığını tahmin etmekte ve 1 cm'lik opalin büyüme hızını 5-6 milyon yıl olarak hesaplamaktadırlar. Bununla birlikte, bir Lightning Ridge siyah opal numunesinin kırıklarındaki biyojenik malzeme üzerine yapılan bir araştırma, diğer tahminlerden çok daha genç olan 1.000 ila 7.000 yıllık radyokarbon yaşları verdi. Nihayetinde, opalin oluşması için geçen süre hala tam olarak anlaşılamamıştır.

  1. opal'ın anlamı

Antik Roma ve antik Yunan mitolojisinde, opal büyülü bir taş olarak kabul edildi. Dürüst çoban Gyges (Gyges) opal bir yüzük taktığı için görünmez olabilirdi. "Opallerin, meleklerin yeryüzüne indiklerinde bıraktıkları taşlar olduğuna" inanılır. Bu nedenle opal takan kadınlar, aynı zamanda kendilerine ve çevrelerine mutluluk getirebilen, şans ve esenliği simgeleyen meleklerin vücut bulmuş halidir.

Güzel bir opala değer veren Nonius adında eski bir Roma danışmanı olduğu söylenir. O zamanlar Roma hükümdarı olan Anthony, bunu öğrendikten sonra salya akıttı, ancak Nonius, sevgili mücevheri Anthony'ye vermeye isteksiz olmaktansa tüm hazineleri ve gücü kaybetmeyi tercih ederdi. Bu, Romalıların o dönemde opal ile olan hayranlığını göstermektedir.

  1. Opal'ın etkisi

Esin

Opal giymek, ilham ve hayal gücüne ilham verebilir ve çığır açan ve ileriye dönük fikir ve kavramlar getirebilir. Profesyoneller ve dahiler için bir değerli taştır. Tüccarlar yeteneklerini ve yeteneklerini güçlendirmeli, kararlı uygulama yeteneğine sahip olmalı ve servet toplayıp çekebilmelidir.

Kişisel çekiciliği yaymak

Opal, antik çağlarda yalnızca zümrütlerden sonra ikinci sıradaydı ve mücevherlerin ikinci sırasını oluşturuyordu. Çinliler opal'ı çok severler, özellikle Ming ve Qing Hanedanlıkları döneminde onu bir saray hazinesi olarak görmüşlerdir. Bir değerli taş olarak opal, Avrupa ve Asya'da da popülerdir. Antik Roma'da, bu değerli taş bir zamanlar gücün sembolü olarak görülüyordu. Kişisel çekiciliği ve tavrı yaymaya yardımcı olur ve yaratıcılığı zenginleştirir.

Olağanüstü tat

Opal, olağanüstü vizyon, geniş zihin ve olağanüstü zevk geliştirmeye yardımcı olur ve ustaca stratejiler formüle edebilir ve bunları uygulayabilir. Opal, vücudun canlılığını, psişik yeteneğini ve dua etme gücünü geliştirmeye yardımcı olur. Pembe kuvars gibi pembe opal, şansı sevmeye ve popülariteyi artırmaya yardımcı olabilir, karşı cinse olan çekiciliği artırır. Opalin daha fazla ay ışığı almasına izin vermek, kullanıcının popülaritesini artırabilir ve başkaları arasında popüler hale getirebilir.

Yukarıdakiler, Normaltan Takı tarafından ortaya çıkarılan opalin gizemidir. Bu gizemli mücevher hakkında daha fazla şey öğreneceğinizi umuyoruz.